Trygg vannbehandling

Er ikke bare teknologi på sitt beste.
Det er teknologi på sitt aller viktigste!

LEGIONALLAKONTROLL: ROLLER OG ANSVAR

Har du et spesielt ansvar?

ANLEGGSEIERE OG
UTBYGGERE

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at vannanlegget er smittefritt. Dette er hjemlet i lover og forskrifter. Men også utbyggere har et ansvar når vanninnretninger skal dimensjoneres, utformes og bygges.

LES MER

KOMMUNELEGER OG
HELSEARBEIDERE

Regelverket slår fast at brukere av dusjanlegg, badeanlegg, osv i sykehjem, hoteller og andre risikoutsatte bygninger skal sikres helsemessig. Det settes også krav til vernetiltak og meldingsplikt ved utbrudd av legionellasykdom.

LES MER

DRIFTSLEDERE OG DRIFTSOPERATØRER

For å forebygge og bekjempe legionella krever regelverket at virksomheten har god internkontroll, at man er kjent med helse- og håndteringsrisiko, og at det finnes tiltaksplaner og etablerte rutiner for regelmessig legionellakontroll.

LES MER

ANLEGGSEIERE OG
UTBYGGERE

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at vannanlegget er smittefritt. Dette er hjemlet i lover og forskrifter. Men også utbyggere har et ansvar når vanninnretninger skal dimensjoneres, utformes og bygges.

LES MER

KOMMUNELEGER OG
HELSEARBEIDERE

Regelverket slår fast at brukere av dusjanlegg, badeanlegg, osv i sykehjem, hoteller og andre risikoutsatte bygninger skal sikres helsemessig. Det settes også krav til vernetiltak og meldingsplikt ved utbrudd av legionellasykdom.

LES MER

DRIFTSLEDERE OG DRIFTSOPERATØRER

For å forebygge og bekjempe legionella krever regelverket at virksomheten har god internkontroll, at man er kjent med helse- og håndteringsrisiko, og at det finnes tiltaksplaner og etablerte rutiner for regelmessig legionellakontroll.

LES MER