OM OSS

Vårt arbeid skal bære preg av kvalitet og den beste service

APURGO AS

APURGO AS er et heleid norsk selskap grunnlagt i 2009. Vi tilbyr en løsning for effektiv forebygging av bakterievekst og legionella i forbruksvann.

Løsningen er basert på en innovativ teknologi utviklet i nært samarbeid med NTNU og SINTEF. Teknologien er vurdert av Folkehelseinstituttet og er deretter godkjent av Mattilsynet. Løsningen passer spesielt godt i risikoutsatte bygg med mange brukere eller beboere: sykehus, alders- og sykehjem, hoteller, skoler og universiteter, idrettshaller, borettslag og industri- og forretningsbygg. Det er et myndighetskrav at slike bygg er sikret mot legionellasmitte. Apurgos løsning gjør det enklere og rimeligere for anleggseiere å imøtekomme dette kravet. Apurgo rengjør rørnettet for biofilm og forebygger mot skadelige bakterier.

APURGO er avledet av det latinske aqua purgo, som betyr rent vann.

VÅR VISJON

Apurgo skal være den foretrukne leverandør av løsninger for mikrobiell trygging av forbruksvann.

VÅRE VERDIER

ROBUST
STABIL
PÅLITELIG

DET BETYR

Apurgo skal levere systemer og tjenester som er robuste, stabile og pålitelige, og som sikrer mikrobiell trygging av forbruksvann, på en slik måte at det gir helse- og driftsmessig gevinst for våre kunder.

VÅRT TEAM

LISE MARIE NERGAARD

DAGLIG LEDER
Mobil: 924 25 400
Epost: lmn@apurgo.no

HANNE THERESE SKIRI

FAGANSVARLIG
Mobil: 48173713
Epost: hts@apurgo.no

BJØRN VIDAR ENGA

DRIFTS- OG
VEDLIKEHOLDSSJEF
Mobil: 990 41 038
Epost: bve@apurgo.no

STIAN HAUGEN

DRIFTSTEKNIKER
Mobil: 404 53 695
Epost: sph@apurgo.no

LENE K. VAAGAN

ADMINISTRASJONS- OG
MARKEDSKOORDINATOR
Mobil: 901 08 613
Epost: lkv@apurgo.no

KRISTIAN K. PEDERSEN

SERVICETEKNIKER
Mobil: 919 06 447
Epost: kkp@apurgo.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Enwa Water Technologies
K. Lund
Profi AS
Modell & Design
Piscada

VÅRE KUNDER

Trøndelag fylkeskommune
Kristiansund kommune
Malvik kommune
Rissa kommune
Stryn kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
NTNU
KLP Eiendom
SiT
Scandic Hotell
Sogndal kommune
Ørland kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Statsbygg
Studentinord

LEDIGE STILLINGER

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Vi er allikevel alltid på jakt etter gode medarbeidere! Er du den som gjerne vil jobbe hos Apurgo og mener du er den rette, send oss en beskrivelse over hvem du er og hva du kan.

Vi er

  • robuste
  • stabile
  • pålitelige

 

Kontoradresse: Apurgo, Leirfossvegen 27, Trondheim

For informasjon, ta kontakt med Lise Marie Nergaard, 924 25 400

HAR DU LYST TIL Å JOBBE I APURGO?

Vi kan tilby

  • en spennende og allsidig jobb med gode muligheter for egenutvikling
  • faglig utfordrende oppgaver og stor grad av selvstendighet
  • et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige kollegaer
  • lønn etter kvalifikasjoner og erfaring

 

Kontaktperson: Lise Marie Nergaard, mobil: 924 25 400