PRODUKTER OG TJENESTER

Vår kunnskap og pålitelighet er din garanti

PRODUKTER

APURGO M3-system

Apurgo M3-system er et norskutviklet og norskprodusert vannbehandlingssystem som forebygger og bekjemper bakterievekst og legionella i interne vannsystemer. Systemet kombinerer en effektiv rensemetode med en unik styringsteknologi. Ved å behandle vannet med ørsmå mengder sølv- og kobberioner, uskadeliggjør man de uønskede bakteriene og stopper videre bakterievekst. Et egenutviklet digitalt styringssystem overvåker og regulerer doseringen av ionene.

Teknologien er like effektiv i både kaldt og varmt vann. Ved å benytte dette systemet kan man slutte med klor, høy vanntemperatur og spyling, som har vært den tradisjonelle måten å bekjempe legionella på. I det ligger det også betydelige energi- og kostnadsbesparelser.

LES MER

TJENESTER

Legionallakontroll

Offentlig tilgjengelige anlegg med fare for spredning av legionellabakterier er underlagt kravene i Forskrift om miljørettet helsevern, herunder krav til utforming og vurdering av risiko, samt videre regelmessig ettersyn, vedlikehold, kontroll og dokumentasjon. Eksempler på anlegg med slik risiko er dusjanlegg, boblebad, kjøletårn og luftbefuktningsanlegg med dyser. Kravet gjelder i prinsippet alle anlegg med vekstforhold for Legionella og dannelse av aerosoler (små dråper).

Apurgo tilbyr våre kunder bistand med å oppfylle myndighetskravene:

  • Komplett program for Legionellakontroll
  • Deltjenester innenfor riskovurdering, vannanalyser, avvikshåndtering og serviceavtale.


6 GODE GRUNNER TIL Å VELGE APURGO​

FOREBYGGENDE

Sølv- og kobberionene i vannet ødelegger vekstvilkårene for legionellabakterien og andre skadelige bakterier og hindrer dem i å etablere seg. Du unngår dermed bakterievekst og ressurskrevende rensetiltak.

INGEN HÅNDTERINGSRISIKO

Apurgos løsning medfører ingen HMS risiko forbundet med håndtering av kjemikalier eller skåldingsfare med gjennomspyling med store mengder varmtvann. Apurgo har godkjenning fra Mattilsynet og følger kravene i biocidforskriften.

ENERGISPARENDE

Med Apurgos system slipper du å bruke store mengder vann og høye temperaturer til rensetiltak. Det betyr at energiforbruket og kostnadene går ned. Lavere temperatur på tilførselsvannet gir i tillegg økt effekt og levetid på varmepumper.

DRIFTSENKELT

Apurgos system er enkelt å drifte og vedlikeholde. Du unngår ressurskrevende rensetiltak og  vedlikehold. Overvåkning og kontroll gjøres automatisk og døgnkontinuerlig av det digitale styringssystemet.

HELAUTOMATISK

Apurgos egenutviklede styringssystem overvåker kontinuerlig prosessen og doserer ionene etter vannmengde og vannforbruk. Systemet kan styres både fra PC, nettbrett og mobil.

LEGIONELLAFRITT

Apurgos system representerer en stabil og langvarig løsning og sikrer rene rør og trygt vann. Apurgo reduserer effektivtrisikoen for å bli syk av legionellabakterien og andre skadelige bakterier.